Algemene voorwaarden echografie en babywellness

1.

De echo’s die door ons worden uitgevoerd zijn enkel voor het plezier. Dit wil zeggen dat er geen enkel medisch gevolg kan of zal worden aan gegeven. Het is dan ook belangrijk dat onze klanten de medische echo’s die nodig zijn tijdens de zwangerschap zeker laten uitvoeren bij een gynaecoloog. Een vroedvrouw echografist is namelijk niet bevoegd om diagnoses te stellen.

Het is ook zo dat wij ons uiterste best doen om jullie de beste beelden en info te geven van jullie ongeboren kind. Toch is het niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld door de ligging van het kind, om tot een goed resultaat te komen. Hierdoor verbinden wij ons niet resultaatgericht. Wanneer bij een eerste afspraak geen bruikbare beelden kunnen genomen worden is er een eenmalige terugkomgarantie.

2.

Het verloskundig advies en consult dat wij bijkomend geven staat los van de uitgevoerde echo. Ons advies is professioneel en is onderbouwd door onze opleidingen en ruime ervaring binnen het vakgebied. Toch zal dit advies ook niet leiden tot het feit dat wij een resultaat beloven. Een advies is naar best vermogen. Het verloskundige consult betreft een check up van het welzijn van moeder en kind. (Foetale hartactiviteit – groeicontrole – parameters – …)

Onze aangeboden echo-activiteiten vallen buiten het RIZIV met gevolg zal er geen terugbetaling voorzien zijn. Je staat dus zelf in voor de kosten.

De gekoppelde verloskundige consultaties daarentegen worden rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld via een derdebetalersregeling. En vallen dus niet ten kosten van de patiënte. 

3.

Het is je eigen verantwoordelijkheid een back-up te maken van je verkregen echobeelden. Wij kunnen maximum een maand gegevens bewaren. Nadien moeten wij het geheugenbestand vrij maken voor nieuwe klanten. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het verlies van beeldmateriaal.

4.

Indien jullie de verwerking van een 8K of HDi echo wensen, doen wij dit net zoals onze pretecho’s. Dit betekent dat wij naar best vermogen deze verwerking doen. Toch verbinden wij ons niet resultaatgericht. Wel zorgen wij voor een nieuwe verwerking indien er ontevredenheid bestaat.

5.

Wij voeren de bubbelsessies uit in alle hygiënische en veilige omstandigheden. Het is wel de verantwoordelijkheid van de ouder om aanwezig te blijven bij het kind. Wij zijn niet verantwoordelijk bij allergische reacties.

6.

In geval van overmacht binnen 24u en je dus jouw afspraak niet kan nakomen, verwachten wij een verwittiging en een medisch attest. We annuleren of wijzigen de afspraak dan kosteloos.

Indien wij geen verwittiging of redelijke verklaring van overmacht ontvangen, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost/ no show fee van 40 € aan te rekenen. Dit om onze ongemakken in te dekken betreffende echografie. In geval van een no show bij een boeking in onze babyspa, zal de volledige kost aangerekend worden. De babyspa wordt namelijk steeds opnieuw voorbereid met proper water en warmte. 

In geval van overmacht aan zijde van Babygrafie, zullen wij er alles aan doen om de afspraak zo snel mogelijk elders te plannen. Dit op een nieuw afgesproken tijdstip met de klant.